გიგანტური ღორისმაგვარი

ანოტაცია:

გიგანტური ღორისმაგვარი, Paraentelodon intermedium

ნების ძვლები და ფალანგები

 

ბენარა, საქართველო

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: ოლიგოცენის დასასრული, 25-23 მლნ. წელი

ბუნების ისტორია