ტრაგოცერუსი

ანოტაცია:

ტრაგოცერუსი, Tragocerus (Mirabilocerus) maius

თავის ქალა

 

ბაზალეთი, საქართველო

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: მიოცენის დასასრული-პლიოცენის დასაწყისი, 6-5 მლნ. წელი

ბუნების ისტორია