მრეცხავი და სამი მოხუცი

ანოტაცია:

"მრეცხავი და სამი მოხუცი"

მოსე თოიძე (1871-1953)

მუზეუმი: მ. თოიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქართული ფერწერა
პერიოდი: 1917 წელი

ქართული ფერწერა