იმერეთი პეიზაჟი

ანოტაცია:

"იმერეთი" პეიზაჟი

ელენე ახვლედიანი (1898-1975)

მუზეუმი: ე. ახვლედიანის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქართული ფერწერა
პერიოდი: 1958 წელი

ქართული ფერწერა