წიგნის პრეზენტაცია „ანანაურის დიდი ყორღანი 3“

05 დეკემბერი 2016
Share

2016 წლის 8 დეკემბერს, 16:00 საათზე, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორიაში გიწვევთ წიგნის „ანანაურის დიდი ყორღანი 3" პრეზენტაციაზე.

„ანანაურის დიდი ყორღანი 3" გამოიცა შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის დაფინასებული პროექტის „ანანაურის №3 დიდი ყორღანი: ინტერდისციპლინარული კვლევა და რესტავრაცია" ფარგლებში. პროექტის კვლევის ობიექტს წარმოადგენდა 2012 წელს ლაგოდეხის რაიონში შესწავლილი  ძვ.წ. III  ათასწლეულის ყორღანული სამარხი.

წიგნში თავმოყრილია ისტორიულ-არქეოლოგიური და ინტერდისციპლინარული კვლევის შედეგები. „ანანაურის დიდი ყორღანი 3" მოიცავს როგორც საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მეცნიერების, ასევე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის,  აიქს მარსელის უნივერსიტეტის,  მელბურნის უნივერსიტეტის, გერმანიის გერმანულ-რომაული ცენტრალური მუზეუმის, ვეიზმანის სამეცნიერო ინსტიტუტისა და მაქსპლანკის საზოგადოების მეცნიერების სტატიებს.

წიგნში „ანანაურის დიდი ყორღანი 3" წარმოდგენილი კვლევებით მიღებულია მრავალმხრივი ინფორმაცია სამხრეთ კავკასიის ძვ. წ. III ათასწლეულის ბუნებრივი პირობებისა და კულტურული განვითარების შესახებ.   

წიგნის პრეზენტაციაზე დასწრება თავისუფალია.

მისამართი: საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, ფურძელაძის ქ. 1.