მიხეილ (მიხაკო) წერეთლის დაბადებიდან 130-ე და ცნობილი ისტორიკოსის ვახტანგ ითონიშვილის დაბადებიდან 50-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია

23 დეკემბერი 2008
Share

2008 წლის 23 დეკემბერს საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმის და ევრომეცნიერების საქართველოს ეროვნული სექციის თაოსნობით მუზეუმში ჩატარდა გამოჩენილი მეცნიერის და ეროვნული მოღვაწის მიხეილ (მიხაკო) წერეთლის დაბადებიდან 130-ე და ცნობილი ისტორიკოსის ვახტანგ ითონიშვილის დაბადებიდან 50-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია. გამოიცა სესიისადმი მიძღვნილი ბუკლეტი.