ამ გვერდზე თქვენ გაეცნობით საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლების სამეცნიერო ნაშრომებს, ასევე სხვადასხვა ფონდებისა და სპონსორების მიერ მხარდაჭერით გამოცემულ ლიტერატურას.

 

2016 წელი
სამეცნიერო ნაშრომები

”სამხრეთ კავკასია და ეგეოსური სამყარო”

კრებული გამოიცა შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდისა და იტალიის სამეცნიერო კვლევების ფონდის ერთობლივი პროექტის გარგლებში.სიმპოზიუმზე "სამხრეთ კავკასია და ეგეოსური სამყარო" არქეოლოგიური მასალაზე დაყრდნობით განხილულია სამხრეთ კავკასიისა და ეგეოსური სამყაროს ურთიერთობის საკითხები. კრებულის მიზანს წარმოადგენს სიმპოზიუმზე წარდგენილი მოხსენებები გააცნოს ფართო საზოგადოებას. 

 

 

2016 წელი
სამეცნიერო ნაშრომები

იბერია-კოლხეთი N 12

გამოვიდა საქართველოს ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიის ცენტრის სამეცნიერო სერიული ჟურნალის "იბერია-კოლხეთი" (საქართველოს კლასიკური და ადრემედიევური პერიოდის არქეოლოგიურ-ისტორიული კვლევანი) მორიგი მე-12 ნომერი. (მთ. რედაქტორი გელა გამყრელიძე).

2015 წელი
სამეცნიერო ნაშრომები

მარაო

წიგნში საუბარია მარაოებზე, რომლებიც ყოველ ეპოქაში ნებისმიერი სოციალური წარმომავლობის მანდილოსნისათვის წარმოადგენდა ყველაზე სათაყვანებელ, სასიამოვნო, მისაღებ აქსესუარსა და ასახავდა შესაბამის ისტორიულ ვითარებას. წიგნში მოთხრობილია სხვადასხვა ქვეყნის, მასალისა და მოხატულობის მარაოების შექმნის ისტორია, განვითარების საფეხურები. ასევე, საუბარია მემორიალური მარაოების მფლობელ ცნობილ პიროვნებებზე. ავტორი თემურ შარიქაძე.   

2015 წელი
სამეცნიერო ნაშრომები

იბერია-კოლხეთი N 11

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიის ცენტრის სამეცნიერო სერიული ჟურნალის ,,იბერია-კოლხეთი" (საქართველოს კლასიკური და ადრემედიევური პერიოდის არქეოლოგიურ-ისტორიული კვლევანი) მორიგი მე-11 ნომერი. მთავარი რედაქტორი გელა გამყრელიძე   

2015 წელი
სამეცნიერო ნაშრომები

ხითხუროობის ტრადიციული ხერხები და სამუზეუმო რესტავრაცია-კონსერვაციის პრაქტიკა

წინამდებარე წიგნი, რომელიც მომზადდა საქართველოს ეროვნული მუზეუმისა და  ნორვეგიის კულტურული მემკვიდრეობის დირექტორატს (Riksantikvaren) შორის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში, წარმოადგენს 2012 წელს ამავე სახელწოდებით გამოცემული სახელმღვანელოს მეორე, განახლებულ რედაქციას. თავდაპირველად, პროექტის განხორციელება დაიწყო ეროვნული მუზეუმისა და იუნესკოს მიერ, რომელიც დასაწყისიდანვე ფინანსდებოდა ნორვეგიის მთავრობისაგან და რომლის განხორციელებაშიც, ნორვეგიის  მხრიდან, განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა მაიჰაუგენის ღია ცის ქვეშ მუზეუმმა და მისმა შვილობილმა დაწესებულებამ - ნორვეგიის რეწვის ინსტიტუტმა. 

2015 წელი
სამეცნიერო ნაშრომები

ადრექრისტიანული საეკლესიო კომპლექსი დმანისიდან (კრებ.)

 - . კახიანი, . ჭანიშვილი, . კოპალიანი. მაჩაბელი, . ალექსიძე, . ღლიღვაშვილი, . პატარიძე. 2012. (რედაქტორი - გელა  გამყრელიძე). 

 

 

2015 წელი
სამეცნიერო ნაშრომები

ქართული მეტალურგიის სათავეებთან

ავტორი გივი ინანიშვილი.
(რედაქტორი გელა  გამყრელიძე).

ნაშრომში განხილულია საქართველოს ტერიტორიაზე არქეოლოგიური გათხრებით აღმოჩენილი, კომპლექსურად შესწავლილი მეტალურგიული წარმოების ძეგლები, რომლებიც ქართველთა წინაპარი მოდგმის, თუბალ კაინთა - „კვერით ხუროთა, რკინისა და რვალის მჭედელთა" მრავალსაუკუნოვან მატიანეს უკავშირდება და მათი შემოქმედების ნაკვალევს დღემდე ინახავს.

2015 წელი
სამეცნიერო ნაშრომები

კავკასიისა და ანატოლიის ადრელითონების ხანის არქეოლოგიის პრობლემები

შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებითა და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მხარდაჭერით ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენციის - „კავკასიისა და ანატოლიის ადრელითონების ხანის არქეოლოგიის პრობლემები" - ძირითად მიზანს სამხრეთ კავკასიისა და ანატოლიის არქეოლოგიურ კულტურათა ურთიერთობების და ლითონის წარმოების ადრეული საფეხურის  (ძვ.წ. IV-II ათასწლეულებში) პრობლემების განხილვა, უახლესი არქეოლოგიური კვლევა-ძიების მონაცემების გაცნობა და სამეცნიერო შეხედულებათა გაზიარება წარმოადგენს.

 

2014 წელი
სამეცნიერო ნაშრომები

იბერია-კოლხეთი #10

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიის ცენტრის სამეცნიერო სერიული ჟურნალის იბერია-კოლხეთის (საქართველოს კლასიკური და ადრემედიევური პერიოდისარქეოლოგიურ-ისტორიული კვლევანი)  მორიგი მე-10 ნომერი