ომი და შეიარაღება იბერია-კოლხეთში

წელი: 2013
პუბლიკაციის ტიპი: სამეცნიერო ნაშრომები
აღწერა:

ავტორი - გ. გამყრელიძე

წიგნში ძველი საქართველოს ანტიკური პერიოდის სამხედრო-პოლიტიკური ისტორიის საკითხები, წერილობითი წყაროების და არქეოლოგიური მონაცემების საფუძველზე, სამეცნიერო-პოპულარული ენით არის გადმოცემული. თვალსაჩინოებისათვის მოცემულია ჩანახატ-რეკონსტრუქციები. წიგნი განკუთვნილია არა მხოლოდ საქართველოს ისტორიით დაინტერესებული მკითხველისათვის, არამედ ახალ, საინტერესო ინფორმაციას მიაწვდის სამხედრო სასწავლებლების კურსანტებსა და შეიარაღებული ძალების მეომრებს.

ომი და შეიარაღება იბერია-კოლხეთში (pdf)

 

1. ელ-რესურსი (pdf)-გელა  გამყრელიძე 

2. ელ-რესურსი (pdf)-გელა  გამყრელიძე 

დოკუმენტი: ომი და შეიარაღება იბერია-კოლხეთში (pdf), მუზეუმის გამოცემა