ჟურნალი ”მუზეუმი”

წელი: 2012
პუბლიკაციის ტიპი: პერიოდიკა
აღწერა:

რედაქტორი - თამარ ბაბუაძე

ქართულ ენაზე

გვ. 68

დოკუმენტი: documents/Museum_Journal_1.pdf