კავკასიის ბიომრავალფეროვნება

01 თებერვ. 2019 – 01 თებერვ. 2020

საქართველოს მუზეუმი

"კავკასიის ბიომრავალფეროვნება"  - გამოფენის ვირტუალური ტური.

სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი.