მარაო ყუთით

ანოტაცია:

მარაო ყუთით

მასალა: კუს ბაქანი, ხე, ლაქი

სიგანე 28.5 სმ 

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი: აღმოსავლური კოლექცია
პერიოდი: XVIII საუკუნე

აღმოსავლური კოლექცია