დიპლიპიტო

ანოტაცია:

მასალა - ხე, მემბრანა (საქონლის ტყავი), თასმა

ზომები - დასარტყამი ქოთნის (დიდი) პირის - 20 სმ; (პატარა) 12 სმ. ძირის - 6 სმ

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ეთნოგრაფია
პერიოდი: XIX-XX საუკუნეები

ეთნოგრაფია