გიორგი IV ლაშა

ანოტაცია:

სპილენძი. გიორგი IV ლაშა.

თამარისა და გიორგი IV ლაშას თანამოსაყდრეობა (1207-1210 წწ.).

წონა: 5,24 გრ.

ზომა: 24 მმ. 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ნუმიზმატიკა
პერიოდი: XIII საუკუნე

ნუმიზმატიკა