ერეკლე II

ანოტაცია:

ნახევარი ბისტი. სპილენძი. ერეკლე II (1762-1798 წწ.) თბილისი

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ნუმიზმატიკა
პერიოდი: XVIII საუკუნე

ნუმიზმატიკა