დავით IV აღმაშენებელი

ანოტაცია:

დრამა. ვერცხლი. დავით IV აღმაშენებელი.  

წ.0,56გრ. ზ.24მმ.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ნუმიზმატიკა
პერიოდი: XII საუკუნე

ნუმიზმატიკა