რუსუდანი

ანოტაცია:

დრამა. ვერცხლი. რუსუდანი.
წ.2,54გრ. ზ.22მმ. ქ.მ.ფ.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ნუმიზმატიკა
პერიოდი: 1230 წელი

ნუმიზმატიკა