ორი აბაზი

ანოტაცია:

ორი აბაზი. ანუ 40 კაპიკი.
ვერცხლი. თბილისი.
წ. 6, 23გრ. ზ. 25მმ. ქ.მ.ფ.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ნუმიზმატიკა
პერიოდი: 1804 წელი

ნუმიზმატიკა