ჭვირული ბალთა

ანოტაცია:

ჭვირული ბალთა

ბრინჯაო.

რაჭა. ღები

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ახ. წ. III-IV საუკუნეები

არქეოლოგია