მუხის დიდი ხარაბუზა

ანოტაცია:

რიცხობრივად შემცირებადი სახეობაა, შეტანილია ყოფ. სსრკ. ,,წითელ წიგნში'', როგორც დასაცავი სახეობა  

რიგი: Coleoptera -ხოჭოები

ოჯახი: Carambycidae-ხარაბუზები

გვარი: Cerambyx  Linnaeus, 1758 

სახეობა: Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 - მუხის დიდი ხარაბუზა

Leg: პლავილჩიკოვი

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: XX საუკუნე

ბუნების ისტორია