ველის დიდი კუტკალია

ანოტაცია:

რიცხობრივად შემცირებადი სახეობაა. შეტანილია ყოფ. სსრკ. ,,წითელ წიგნში'', როგორდ დასაცავი სახეობა

რიგი: Orthopthera -სწორფრთიანები

ოჯახი: Tettigonidae-ნამდვილი კუტკალიები

გვარი: Saga Charpentier, 1825

სახეობა: Saga pedo Pallas, 1771 - ველის დიდი კუტკალია

მოპოვების ადგილი: კარმალინოვკა, ნახიჩევანთან. 23.07.1917

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: XX საუკუნე

ბუნების ისტორია