ამიერკავკასიური ჯიქი

ანოტაცია:

საქართველოში გავრცელებულია ქვესახეობა P.p. saxicolor (Pocock, 1927) syn. P.p. ciscaucasica (Satunin, 1914), P.p. tuliana (Vallenciennes, 1856).

სტატუსი: შეტანილია საქართველოს წითელ წიგნში, როგორც გამქრალი ან მიუდგომელ ადგილებში შემორჩენილი სახეობა. რეალურად შეესაბამება ბუნებაში გამქრალ სახეობათა კატეგოიას (EW) 

კლასი: MAMMALIA Linnaeus,1758-ძუძუმწოვრები

რიგი: CARNIVORA  Bowdich, 1821-მტაცებელი ძუძუმწოვრები

ოჯახი: Felidae G. Fischer de Waldheim, 1817-კატისებრნი

გვარი:  PANTERA Oken, 1816 -ავაზა

სახეობა: Panthera pardus tulliana Valenciennes, 1856 ამიერკავკასიური ჯიქი, ლეოპარდი

მოპოვებულია სერგეევის მიერ 1871 წელს, ჯულფაში (აზერბაიჯანი) 

 

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: XIX საუკუნე

ბუნების ისტორია