ნიამორი

ანოტაცია:

საქართველოში გავრცელებულია ქვესახეობა C.a. caucasica (Lydekker, 1910)

სტატუსი: შეტანილია საერთაშორისო წითელ წიგნში, როგორც გამქრალი ან მიუვალ ადგილებში შემორჩენილი სახეობა, ასევე აზერბაიჯანის, საქართველოს (ელ. ვერსია -CR), სომხეთისა და სსრკ-ს წითელ წიგნებში.

კლასი: MAMMALIA Linnaeus,1758 ძუძუმწოვრები

რიგი: Artiodactyla Owen, 1848 -წყვილჩლიქოსნები

ოჯახი: Bovidae Gray, 1821 ღრურქიანები

გვარი: Capra Linnaeus, 1758-თხები

სახეობა: Capra aegagrus Erxbeben, 1777 - ნიამორი

მოპოვებულია გუსტავ რადეს მიერ მუროდაგის ქედზე (აზერბაიჯანი) 

 

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: XX საუკუნე

ბუნების ისტორია