კავკასიური ზერინთია

ანოტაცია:

მესამეული პერიოდის რელიქტი და  კოლხური ენდემია. მთებში აღწევს 1700 მ-დე ზღვის დონიდან. შეტანილია წითელ წიგნებსა და ნუსხებში. ეროვნული მუზეუმის კოლექციებში დაცულია ამ სახეობის სხვადასხვა ფორმა. 

ოჯახი: Papilionidae

გვარი: Allancastria Bryk, 1934

სახეობა: Allancastria caucasica Lederer, 1864 - კავკასიური ზერინთია 

ეტიკეტი: Georgia,  Lagodechi, 28. V.1881 (Mlokosievich leg.)

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: XIX საუკუნე

ბუნების ისტორია