სახოკი

ანოტაცია:

მსხვილ ანატკეცზე დამზადებული,ორმხრივი,ცალ სამუშაო პირზე დაკბილული მსხვილი რეტუშით

იგნიბრიტი 

7.9X6X2.7სმ

მუზეუმი: დმანისის მუზეუმ-ნაკრძალი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: ქვედა პლეისტოცენი, 1.8 მლნ.

ბუნების ისტორია