გაქვავებული ხე

ანოტაცია:

გაქვავებული ხე.

გოდერძის უღელტეხილი, აჭარა.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: ქვედა პლიოცენი, 5.3-3.6 მლნ. წელი

ბუნების ისტორია