ფოთლის ანაბეჭდი ტრავერტინზე

ანოტაცია:

ფოთლის ანაბეჭდი ტრავერტინზე

ქუთაისი.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: ცარცული

ბუნების ისტორია