მუსკოვიტი

ანოტაცია:

მუსკოვიტი (KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2).

ძირულის მასივი

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: პალეოზოური

ბუნების ისტორია