კვარცის კონკრეცია

ანოტაცია:

კვარცის კონკრეცია

ს. ბერეთისა, საჩხერე. 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: ცარცული

ბუნების ისტორია