შოთა რუსთაველი იერუსალიმის ჯვრის მონასტერთან

ანოტაცია:

"შოთა რუსთაველი იერუსალიმის ჯვრის მონასტერთან"

მოსე თოიძე (1871-1953)

მუზეუმი: მ. თოიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქართული ფერწერა
პერიოდი: 1914 წელი

ქართული ფერწერა