მშობლიურ მიდამოებში-დედა

ანოტაცია:

"მშობლიურ მიდამოებში-დედა"

უჩა ჯაფარიძე (1906-1988)

მუზეუმი: უ. ჯაფარიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქართული ფერწერა
პერიოდი: 1959 წელი

ქართული ფერწერა