საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში დაცული ნამარხი ძუძუმწოვრების ტიპიური ნიმუშების კატალოგი და პალეონტოლოგიური კოლექციების რეორგანიზაცია

13 აპრილი 2012
Share

საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში დაცული ნამარხი ძუძუმწოვრების ტიპიური ნიმუშების კატალოგი და პალეონტოლოგიური კოლექციების რეორგანიზაცია

პროქტი დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2012-2014.

პრეოქტის ნომერი: 11/05

პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის პალეონტოლოგიური კოლექციების სრულ მოდერნიზებას და ნამარხი ძუძუმწოვრების ტიპიური ნიმუშების კატალოგის შექმნას.

კვლევის ობიექტს წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის უხერხემლოთა და ხერხემლიანთა ნამარხი ნიმუშები.

პროექტის შედეგად შეიქმნება ნიმუშებზე დამყარებული მონაცემთა ბაზა და შესაძლებელი გახდება კოლექციების სწორი მართვა. პროექტის დასრულების შემდეგ კოლექციები ხელმისაწვდომი იქნება მკვლევართათვის.

მიმაგრებული დოკუმენტები :
documents/Catalogue_Holotypes_Fossil_Land_Mammals_GNM_Web_01_1.pdf
documents/ENG_Catalogue_Holotypes_Fossil_Land_Mammals_GNM_Web_02.pdf
documents/ENG_Catalogue_Holotypes_Fossil_Land_Mammals_GNM_Web_03.pdf