სამეცნიერო პროექტები

20 მაისი 2014

წყალტუბოს ქვის ხანის შემსწავლელი საერთაშორისო არქეოლოგიური ექსპედიცია

„სამხრეთ კავკასიის შუა და ზედა პალეოლითური ძეგლების დათარიღებისათვის"  - ასეთია სახელწოდება  იმ საერთაშორისო, ქართულ-ირლანდიური ერთობლივი სამეცნიერო ხელშეკრულებისა, რომელიც 2012 წელს დაიდო (პროექტის ხანგრძლივობა 2017 წლის ჩათვლით განისაზღვრა).