სამეცნიერო პროექტები

20 მაისი 2014

ნოქალაქევის მრავალფენიანი ნამოსახლარი (ქართულ-ბრიტანული თანამშრომლობა)

ნოქალაქევის მრავალშრიანი ნამოსახლარის კვლევაა მიზანი ქართულ-ბრიტანული  არქეოლოგიური ექსპედიციისა, რომლის ქართულ მხარეს, ისტორიის მეც. დოქტორი, პროფესორი დავით ლომიტაშვილი წარმოადგენს, ხოლო ბრიტანულს - პროფესორი, ისტორიკოსი, იან კოლვინი.
20 მაისი 2014

არუხლოს ნეოლითური გორანამოსახლარი – ქართულ-გერმანული კვლევა

უკანასკნელ პერიოდში ,,ნეოლითური რევოლუციის ფენომენის შესწავლას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო. ,,ნეოლითური რევოლუცია" ანუ მიმთვისებლური მეურნეობიდან მწარმოებლურზე გადასვლა ხანგრძლივი პერიოდის მომცველია და ამ პროცესის შესწავლა ძალზედ მნიშვნელოვანია.
20 მაისი 2014

ქართულ-ავსტრალიური საერთაშორისო არქეოლოგიური ექსპედიცია

ქართულ-ავსტრალიური საერთაშორისო არქეოლოგიური ექსპედიცია საველე სამუშაოებს 2009 წლიდან აწარმოებს. თავდაპირველად არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა სამთავროს ველზე და ქალაქ მცხეთის მიდამოებში, ხოლო 2012 წლიდან სამცხე-ჯავახეთში _ სოფ. ჭობარეთთან არსებულ ნამოსახლარ ბორცვზე.    
20 მაისი 2014

წყალტუბოს ქვის ხანის შემსწავლელი საერთაშორისო არქეოლოგიური ექსპედიცია

„სამხრეთ კავკასიის შუა და ზედა პალეოლითური ძეგლების დათარიღებისათვის"  - ასეთია სახელწოდება  იმ საერთაშორისო, ქართულ-ირლანდიური ერთობლივი სამეცნიერო ხელშეკრულებისა, რომელიც 2012 წელს დაიდო (პროექტის ხანგრძლივობა 2017 წლის ჩათვლით განისაზღვრა).