სამეცნიერო პროექტები

20 მაისი 2014

ქართულ-ავსტრალიური საერთაშორისო არქეოლოგიური ექსპედიცია

ქართულ-ავსტრალიური საერთაშორისო არქეოლოგიური ექსპედიცია საველე სამუშაოებს 2009 წლიდან აწარმოებს. თავდაპირველად არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა სამთავროს ველზე და ქალაქ მცხეთის მიდამოებში, ხოლო 2012 წლიდან სამცხე-ჯავახეთში _ სოფ. ჭობარეთთან არსებულ ნამოსახლარ ბორცვზე.    
20 მაისი 2014

წყალტუბოს ქვის ხანის შემსწავლელი საერთაშორისო არქეოლოგიური ექსპედიცია

„სამხრეთ კავკასიის შუა და ზედა პალეოლითური ძეგლების დათარიღებისათვის"  - ასეთია სახელწოდება  იმ საერთაშორისო, ქართულ-ირლანდიური ერთობლივი სამეცნიერო ხელშეკრულებისა, რომელიც 2012 წელს დაიდო (პროექტის ხანგრძლივობა 2017 წლის ჩათვლით განისაზღვრა).