მარგო სკვაირის ლექცია

30 იანვარი 2019 - 30 იანვარი 2019
Share

 

30 იანვარს, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორიაში, ამერიკელმა მუზეუმმცოდნემ, მარგო სკვაირმა წაიკითხა ლექცია შუა საუკუნეების ქართული ხატების შესახებ.  

მისამართი: საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, ა. ფურცელაძის 1.