ბორის კუფტინის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია

16 ნოემბერი 2017 - 16 ნოემბერი 2017
Share

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ოთარ ლორთქიფანიძის სახელობის არქეოლოგიური კვლევის ინსტიტუტის ორგანიზებით გაიმართება აკადემიკოს ბორის კუფტინის 125 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. 

გახსნა: 16 ნოემბერი, 10:00 საათი

მისამართი: საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, ფურცელაძის ქ.1

 

პროგრამა:

10:00 კონფერენციის გახსნა

დავით ლორთქიფანიძე - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი

ზურაბ მახარაძე - ოთარ ლორთქიფანიძის სახელობის არქეოლოგიური კვლევების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი

გოდერძი ნარიმანიშვილი - კონფერენციის თავმჯდომარე

 

დილის სხდომა

10:30 ოთარ ჯაფარიძე. ბორის კუფტინი - მოგონებები

10:45 გოდერძი ნარიმანიშვილი. ბორის კუფტინი - არქეოლოგიური გათხრები თრიალეთში

11:00 ზურაბ მახარაძე. ბ. კუფტინის მიერ შემუშავებული სამხრეთ კავკასიის ენეოლით-ბრინჯაოს ხანის კულტურული განვითარების სქემა და მისი ევოლუცია

11:15 თინა აბულაშვილი. ბორის კუფტინი და თანადროული მეცნიერული მიმდინარეობები

11:30 გურამ ჩიქოვანი. წოფის ადრესამიწათმოქმედო კულტურის კვლევის ზოგიერთი პრობლემური საკითხი

11:45 ელისო ყვავაძე, მინდია ჯალაბაძე. ადრესამიწათმოქმედო კულტურა და პალინოლოგია - პალეოკლიმატისა და ისტორიული გარემოს რეკონსტრუქცია (გადაჭრილი გორა)

12:00 გიორგი მინდიაშვილი. ადრეული ყორღანები - ბორის კუფტინის კვალდაკვალ

12:15 ნინო შანშაშვილი. ბორის კუფტინი, მტკვარ-არაქსის კულტურის კვლევის პრობლემები

12:30 ალექსანდრე ორჯონიკიძე.  აკად. ბ. კუფტინი - ბედენის კულტურის შესწავლის სათავეებთან

12:45 მიხეილ აბრამიშვილი. ბრინჯაოს ხანის სამხრეთკავკასიურ-ეგეოსური ურთიერთობების კვლევის პერსპექტივა ახალ მონაცემთა შუქზე

13:00 მარინე ფუთურიძე (საქართველო), სილვანა დი პაოლო (იტალია).  უცხო ტრადიციის გამოჩენა თრიალეთის კულტურის ერთი ტიპის სამკაულში (მძივები)

 

13:15-14:00 შესვენება

 

საღამოს სხდომა

14:00 იულონ გაგოშიძე. ბორის კუფტინი და ანტიკური ხანის საქართველოს არქეოლოგია

14:15 ირინე ღამბაშიძე. ბორის კუფტინის ნაკვალევზე

14:30 გიორგი გოგოჭური, ვახტანგ შატბერაშვილი.  შიდა ქართლი შუა ბრინჯაოს ხანაში

14:45 რევაზ პაპუაშვილი. ბორის კუფტინის როლი კოლხეთის არქეოლოგიაში

15:00 მარინე ფირცხალავა. წინარეანტიკური ხანის კოლხური კერამიკის ერთი ჯგუფი ვანის ნაქალაქარიდან

15:15 ზურაბ ბრაგვაძე. აკადემიკოსი ბორის კუფტინი, ყვირილის ხეობის არქეოლოგიური ძეგლების მკვლევარი

15:30 მარინე კვაჭაძე. ბორის კუფტინის გამოუქვეყნებელი კოლექციები

15:45 კახა კახიანი, ელგუჯა ღლიღვაშვილი.  შუა ბრინჯაოს ხანის ყორღანი სოფ. განთიადიდან

16:00 დიმიტრი ნარიმანიშვილი. ბეშთაშენის სამაროვანი (1938-1939 წწ.)