2016 წლის საველე-არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგებისადმი მიძღვნილი სესია

26 აპრილი 2017 - 28 აპრილი 2017
Share

 

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის
ოთარ ლორთქიფანიძის სახელობის
არქეოლოგიური კვლევების ინსტიტუტის
2016 წლის საველე-არქეოლოგიური კვლევა-ძიების
შედეგებისადმი მიძღვნილი სესია

პროგრამა

 

26 აპრილი, ოთხშაბათი11:00 საათი

 

  სესიის გახსნა

  საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე

1. არქეოლოგიის ცენტრის 2016  წლის მუშაობის ძირითადი შედეგები - ზ. მახარაძე

2. საწურბლიას მღვიმეში ჩატარებული სამუშაოების ანგარიში - თ. მეშველიანი, ნ. ჯაყელი, ან. ბელფერ-კოენი, რ. პინჰასი, ზ. მაცკევიჩი, ერ. ქორიძე, რ. ჩაგელიშვილი, შ. ბეზარაშვილი, ან. მელაძე

3. არუხლოს ქართულ-გერმანული არქეოლოგიური ექსპედიციის მუშაობის ძირითადი შედეგები - გ. მირცხულავა, ს. ჰანზენი, კ. ბასტერტ-ლამპრისი, გ. ჩიქოვანი, ჯ. აბულაძე, დ. ჟვანია

4. მარნეულის რაიონში ჩატარებული არქეოლოგიური სამუშაოები - მ. ჯალაბაძე, ს. ბატიუკი, თ. აღაპიშვილი, ი. ქორიძე, ე. გრეჰემი

5. არქეოლოგიური გათხრები ჭობარეთში - კ. კახიანი, ა. საგონა, ელ. ყვავაძე

6. ორჭოსანის არქეოლოგიური ექსპედიცია, 2014-2016 წწ. - ირ. ღამბაშიძე

7. გუდაბერტყას ნამოსახლარი - გ. მინდიაშვილი

8. არქეოლოგიური გათხრები გარდაბნის მუნიციპალიტეტში - გ. გოგოჭური

9. ბეშთაშენის არქეოლოგიური ექსპედიციის ანგარიში - დ. ნარიმანიშვილი

 

 

27 აპრილი, ხუთშაბათი11:00 საათი

 

1. ბრინჯაოს მეტალურგიის უძველესი კერები სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოდან (სარფი, თხილნარი, სკურდიდი) - ა. კახიძე, მ. ნაგერვაძე

2. ახალი მასალები მცირე აზიასთან ურთიერთობის კვლევისათვის ადრებრინჯაოს ხანაში (მახვილაურში აღმოჩენილი პროტოხეთური კერამიკის მიხედვით) - ა. კახიძე, ნ. სურმანიძე 

3. საველე არქეოლოგიური კვლევა-ძიებანი ფიჭვნარის ნაქალაქარსა და ძვ.. ჳვ . ბერძნულ ნეკროპოლისზე - ა. კახიძე, ნ. სურმანიძე, მ. ნაგერვაძე, მ. ჭიჭინაძე

4. არქეოლოგიური კვლევა-ძიებანი გონიო-აფსაროსის შიდა ტერიტორიაზე - შ. მამულაძე,   რ. კარაშევიჩ-შციპიორსკი, თ. შალიკაძე, კ. ქამადაძე

5. არქეოლოგიური გათხრები ციხისძირსა და ხიხანის ციხეზე - დ. მინდორაშვილი

6. ახალი არქეოლოგიური კვლევა შორაპანში და ძეგლის რეაბილიტაციის საკითხი - ვ.ჯაფარიძე, კ, კალანდაძე, დ. დუმბაძე

7. ანაკლიაში ჩატარებული საველე არქეოლოგიური სამუშაოები - რ. პაპუაშვილი, ლ. ჯიბლაძე

8. გათხრები და დაზვერვები გეგუთსა და ქუთაისში - ო. ლანჩავა, რ. ისაკაძე, შ. ბუაძე

9. ლეჩხუმის (ცხეთა-დეხვირის) არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ ახვლედიანების გორაზე ჩატარებული სამუშაოების შედეგები - რ. ისაკაძე, შ. ბუაძე, მ. ჩიკოიძე

 

 

28 აპრილი, პარასკევი11:00 საათი

 

1. არქეოლოგიური გათხრები დედოფლის გორაზე - ი. გაგოშიძე, ელ. როვა

2. არმაზციხესა და არმაზისხევში ჩატარებული სამუშაოების ანგარიში - გ. ნარიმანიშვილი

3. ქართულ-პოლონური ექსპედიციის მიერ ძალისას ნაქალაქარის ტერიტორიაზე ჩატარებული მუშაობის ანგარიში - გ. ნარიმანიშვილი, პ. იავორსკი

4. გადარჩენითი არქეოლოგიური სამუშაოები დმანისის მუნიციპალიტეტში - კ. კახიანი,        ელ. ყვავაძე, ელ. ღლიღვაშვილი, გ. კილაძე

5. არქეოლოგიური გათხრები თრელიგორებზე - მ. აბრამიშვილი

6. ლეჩხუმის (ცხეთა-დეხვირის) არქეოლოგიური ექსპედიციის საველე სამუშაოების შედეგები - ნ. სულავა, ი. ესვანჯია

7. ლეჩხუმის პრეისტორიული მეტალურგიის შემსწავლელი არქეოლოგიური ექსპედიციის საველე სამუშაოების შედეგები (დოღურაში 1) - ნ. სულავა, ბ.გილმორი, რ. ჩაგელიშვილი, თ. ბერიძე, ნ. რეზესიძე, ნ. ოქრუაშვილი.

8. გვიანბრინჯაოს ხანის სპილენძის წარმოება დოღურაშში, ლეჩხუმი: გამოდნობის პროცესი და დათარიღება - ბ. გილმორი (ოქსფორდის უნივერსიტეტი)

9. არქეოლოგიური კვლევა-ძიება ძველ თბილისში - შაჰტახტი.  მ. ძნელაძე, ვ. სადრაძე,   ელ. ღლიღვაშვილი, ვ. ჩიხლაძე.

 

სესია ჩატარდება საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორიაში.

მისამართი: ფურცელაძის . #1