Museum - კოლექციები საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

სალომე ანდრონიკაშვილის პორტრეტი

ანოტაცია:

ზინაიდა სერებრიაკოვა (1884-1967)  

ფერმწერი, გრაფიკოსი 

მასალა: ტილო, ზეთი

82X62 სმ 

მუზეუმი: ხელოვნების მუზეუმი
ფონდი:
პერიოდი: 1924 წელი