ამ გვერდზე თქვენ გაეცნობით საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლების სამეცნიერო ნაშრომებს, ასევე სხვადასხვა ფონდებისა და სპონსორების მიერ მხარდაჭერით გამოცემულ ლიტერატურას.

 

2021 წელი
გამოფენის კატალოგები

ასჯერ დაეცა თბილისი და...

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში მიმდინარე გამოფენა „ასჯერ დაეცა თბილისი და...“ წარმოადგენს თბილისის ისტორიის მუზეუმის სახვითი ხელოვნების ფონდში დაცულ ნამუშევრებს. აღნიშნული გამოფენის ფარგლებში მომზადდა ციფრული კატალოგი. 

2020 წელი
გამოფენის კატალოგები

თანამედროვე ხელოვნების გალერეის პუბლიკაციები

პროექტის "თანამედროვე ხელოვნების გალერეა" ფარგლებში წარმოგიდგენთ 2019 და 2020 წლებში გამოცემულ კატალოგებს. 

2020 წელი
გამოფენის კატალოგები

ავანგარდი

ილია ზდანევიჩისადმი მიძღვნილი გამოფენის „ავანგარდი/Avantgarde" ფარგლებში გამოიცა ორენოვანი კატალოგი ნანა შერვაშიძის ავტორობით.