ამ გვერდზე თქვენ გაეცნობით საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლების სამეცნიერო ნაშრომებს, ასევე სხვადასხვა ფონდებისა და სპონსორების მიერ მხარდაჭერით გამოცემულ ლიტერატურას.

 

2019 წელი
სამეცნიერო ნაშრომები

კოლხეთის ბრინჯაოს წარმოების ისტორიისათვის

ნაშრომში განხილულია წინაისტორიული და ისტორიული კოლხეთის ბრინჯაოს წარმოების წარმოქმნა-განვითარების პრობლემური საკითხები. ავტორები: გივი ინანიშვილი და ლერი ჯიბლაძე. 2019 წელი. 

2015 წელი
სამეცნიერო ნაშრომები

კავკასიისა და ანატოლიის ადრელითონების ხანის არქეოლოგიის პრობლემები

შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებითა და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მხარდაჭერით ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენციის - „კავკასიისა და ანატოლიის ადრელითონების ხანის არქეოლოგიის პრობლემები" - ძირითად მიზანს სამხრეთ კავკასიისა და ანატოლიის არქეოლოგიურ კულტურათა ურთიერთობების და ლითონის წარმოების ადრეული საფეხურის  (ძვ.წ. IV-II ათასწლეულებში) პრობლემების განხილვა, უახლესი არქეოლოგიური კვლევა-ძიების მონაცემების გაცნობა და სამეცნიერო შეხედულებათა გაზიარება წარმოადგენს.

 

2014 წელი
საგანმანათლებლო/პოპულარული

საგანმანათლებლო პროგრამები ოქტომბერი-დეკემბერი 2014

2014 წლის ოქტომბერი-დეკემბრის საქართველოს ეროვნული მუზეუმის საგანმანათლებლო პროგრამების კალენდარი

2014 წელი
საგანმანათლებლო/პოპულარული

საგანმანათლებლო პროგრამები აპრილი–ივნისი 2014

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის 2014 წლის აპრილი-ივნისის საგანმანათლებლო პროგრამების კალენდარი.

2014 წელი

საგანმანათლებლო პროგრამების კალენდარი

2014 წლის იანვარი-მარტის საქართველოს ეროვნული მუზეუმის საგანმანათლებლო პროგრამების კალენდარი.