ამ გვერდზე თქვენ გაეცნობით საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლების სამეცნიერო ნაშრომებს, ასევე სხვადასხვა ფონდებისა და სპონსორების მიერ მხარდაჭერით გამოცემულ ლიტერატურას.

 

2020 წელი
გამოფენის კატალოგები

თანამედროვე ხელოვნების გალერეის პუბლიკაციები

პროექტის "თანამედროვე ხელოვნების გალერეა" ფარგლებში წარმოგიდგენთ 2019 და 2020 წლებში გამოცემულ კატალოგებს.