საქართველოს არქეოლოგიის ნარკვევები (ძვ.წ. V - ახ.წ. V სს)

წელი: 2021
პუბლიკაციის ტიპი: სამეცნიერო ნაშრომები
აღწერა:

"საქართველოს არქეოლოგიის ნარკვევები (ძვ.წ. V - ახ.წ. V სს)”
ავტორი: გელა გამყრელიძე

 

წიგნში ახალი არქეოლოგიური მასალის კვლევის და წერილობითი წყაროების შესახებ არსებული მონაცემების საფუძველზე ხერხდება საქართველოს ხსენებული ეპოქის ისტორიისა და კულტურის მეტნაკლები აღდგენა-წარმოდგენა. ნაშრომი შედგება 685 გვერდისგან და მოცემულია არქეოლოგიური მასალიდან გამომდინარე შექმნილი გრაფიკული რეკონსტრუქციები.

 

წიგნის სარჩევი: საქართველოში არქეოლოგიის განვითარების შესახებ; ბიოგეოგარემო და ადამიანის მოქმედების სარბიელი საქართველოში; წერილობითი წყარო-მონაცემები; არქეოლოგიური ძეგლები; რკინის მეტალურგიის შესახებ; სახელმწიფოებრიობის დასაბამი საქართველოში და არქეოლოგია; არქიტექტურისა და მშენებლობის შესახებ; საწერი მოწყობილობის შესახებ; საომარი იარაღი; ვაჭრობის შესახებ; უცხოური ნაწარმი; სამარხთა ტიპები და დაკრძალვის წესი; კერამიკული ჭურჭელი; მინის ნაწარმი; ტუალეტის საყოფაცხოვრებო საგნები; ტორევტიკული ნაწარმი; სამკაული; ავეჯი; გლიპტიკა და სხვ.   

 

წიგნი განკუთვნილია საქართველოს ისტორიით დაინტერესებული მკითხველისათვის. აგრეთვე, ახალ საინტერესო ინფორმაციას მიაწვდის საჯარო სკოლის მასწავლებლებსა და უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებს.

 

წიგნი ეძღვნება აკადემიკოს ოთარ ლორთქიფანიძის ხსოვნას. 


საქართველოს არქეოლოგიის ნარკვევები (ძვ.წ. V - ახ.წ. V სს) - ელექტრონული ვერსია

 

*ყველა ელ-რესურსი (pdf) - გელა გამყრელიძე