სტატია: დმანისი ონლაინ - დმანისის პალეოანთროპოლოგიური საველე სკოლა COVID-19-ის რეჟიმში

წელი: 2020
პუბლიკაციის ტიპი: საგანმანათლებლო/პოპულარული
აღწერა:

განათლება > ანა მარგველაშვილი

 

დმანისის პალეოანთროპოლოგიური საველე სკოლა უკვე 11 წელია უცხოელ სტუდენტებს მასპინძლობს. საველე სკოლა ოთხკვირიანი პროგრამაა და არქეოლოგიურ გათხრებთან ერთად თეორიულ ნაწილსაც მოიცავს. დმანისში სტუდენტებს მსოფლიოს წამყვან მეცნიერებთან ურთიერთობისა და დისკუსიების წარმოების უნიკალური საშუალება ეძლევათ. ეს მეცნიერები დმანისის არქეოლოგიური ძეგლის მკვლევრები არიან და სწორედ მათი უშუალო კვლევის შედეგებია ის სიახლეები, რომლებსაც ფართო საზოგადოება მოგვიანებით მედიისგან იგებს.

დოკუმენტი: დმანისის პალეოანთროპოლოგიური საველე სკოლა COVID-19-ის რეჟიმში