საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მოამბე

წელი: 2013
პუბლიკაციის ტიპი: პერიოდიკა
აღწერა:

რედაქტორი - ზურაბ თვალჭრელიძე 

ISSN 1512-1895

ქართული-ინგლისური

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მოამბის წინამდებარე ტომი წარმოადგენს საართველოს მუზეუმის მოამბის (1920-1935 წწ), საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის მოამბის (საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სერია - B, 1936-1944 წწ) და სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზემის მოამბის (საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სერია - B, 1947-2004 წწ) ტრადიციული, სერიული გამოცემების გაგრძელებას - საზოგადოებრივი მეცნიერების მიმართულებით.

ტომში წარმოდგენილია ნაშრომები ისტორიის, არქეოლოგიის, ნუმიზმატიკის, ეთნოგრაფია/ეთნოლოგიის, ხელოვნების ისტორიის, სამუზეუმო საქმისა და რესტავრაცია-კონვერსაცის საკითხების შესახებ, რომლებშიც ქართული კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი საკითხებია განხილული.

ტომს ერთვის საქართველოს ეროვნული მუზეუმის 2012 წლის ქრონიკა