კოლხოლოგიური ნარკვევები

წელი: 2012
პუბლიკაციის ტიპი: სამეცნიერო ნაშრომები
აღწერა:

ავტორი - გელა გამყრელიძე

კოლხოლოგიური ნარკვევები, II. 2012

 

წიგნში ძველი საქართველოს ანტიკური პერიოდის არქეოლოგია-ისტორიის პრობლემური, სადისკუსიო საკითხებია განხილული. ბ-ნ გ. გამყრელიძის წიგნი შედგება შემდეგი  ნაწილებისგან: კოლხეთის ისტორიული განვითარების პროცესებზე ბიოგეგოგარემოს გავლენის შესახებ; ქალაქ ფასის (ფოთის) ტოპოარქეოლოგიისათვის; ნავთობის ტრანსპორტირების შესახებ ფასის-ფოთში; კოლხურ-მოსუინიკური კოშკის რეკონსტრუირების ცდა; კოლხი მედეას იკონოგრაფიისათვის; დიონისეს ტიპის ღვთაების ქანდაკება ვანის ნაქალაქარიდან; ერთი კერამიკული ნივთის ინტერპრეტაციისათვის ადეიშვილების გორის ნაგებობიდან. პროკოპი კესარიელის და აგათიას თხზულებებში მოხსენიებულიუ "მუხირისის" შესახებ; საზღვაო ნაოსნობა და ვაჭრობა კოლხეთში; ვერცხლის რიტონი სოფ. გომიდან; ჯვრიანდამღიანი კოლხური ამფორები; ბერძნულ გრაფიტოიანი სინოპური და კოლხური ამფორები ქალაქ ფოთი-ფასისიდან; კოლხურ-მოსუინიკური საომარი ისტორიის ზოგიერთი საკითხი; კოლხეთში რომანიზაციის გლობალისტური პროცესის მიმდინარეობის შესახებ; და სხვ.  

 

კოლხოლოგიური ნარკვევები (pdf)

 

1. ელ-რესურსი (pdf)-გელა  გამყრელიძე 

2. ელ-რესურსი (pdf)-გელა  გამყრელიძე 

დოკუმენტი: კოლხოლოგიური ნარკვევები (pdf), მუზეუმის გამოცემა