ამ გვერდზე თქვენ გაეცნობით საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლების სამეცნიერო ნაშრომებს, ასევე სხვადასხვა ფონდებისა და სპონსორების მიერ მხარდაჭერით გამოცემულ ლიტერატურას.

 

2021 წელი
საგანმანათლებლო/პოპულარული

30-წლიანი მეგობრობა

ჟურნალი „მუზეუმი" #5 / 2019

მუზეუმის მეგობარი > ნათია ხულუზაური

2021 წელი
პერიოდიკა

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მოამბე

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მოამბის 2019-2020 წლის გამოცემა.

2020 წელი
საგანმანათლებლო/პოპულარული

სტატია: ადგილი, სადაც დღისით ისტორია ცოცხლდება, ღამით კი – ექსპონატები

მუზეუმის ჟურნალი #6, 2020

კომუნიკაცია > ლიზა მეფარიშვილი, ანა დავარაშვილი

2020 წელი
საგანმანათლებლო/პოპულარული

სტატია: ერთ დღეში შეცვლილი სამუზეუმო ცხოვრება

მუზეუმის ჟურნალი #6, 2020

კომუნიკაცია > ანა ვერულაშვილი

2020 წელი
საგანმანათლებლო/პოპულარული

სტატია: ტერენტი გრანელის „მემენტო მორი“

მუზეუმის ჟურნალი #6, 2020

ახალი შენაძენი > ვახტანგ ცინცაძე

2020 წელი
საგანმანათლებლო/პოპულარული

სტატია: სვანეთის ნუმიზმატიკური საგანძური

მუზეუმის ჟურნალი #6, 2020

პუბლიკაცია > მაია პატარიძე

 

2020 წელი
საგანმანათლებლო/პოპულარული

სტატია: ჟურნალი Nature დმანისის ახალი კვლევების შესახებ

მუზეუმის ჟურნალი #6, 2020

პუბლიკაცია > დმანისის არქეოლოგიური მასალიდან დნმ-ის გამოყოფამ საფუძველი დაუდო ახალ სამეცნიერო დისციპლინას – მოლეკულურ პალეონტოლოგიას.