გურამ ქუთათელაძის პერსონალური გამოფენა

30 მარტი 2012 – 23 აპრილი 2012

ხელოვნების მუზეუმი