ქურთული მატერიალური კულტურა საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კოლექციებში

16 მარტი 2012 – 22 აპრილი 2012

ხელოვნების მუზეუმი