სამომავლო გამოფენები

საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში უახლოეს მომავალში თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი გამოფენები: