მუზეუმის შიდა ეზო

01 თებერვ. 2019 – 01 თებერვ. 2020

საქართველოს მუზეუმი

სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის შიდა ეზოს ვირტუალური ტური.