არქეოლოგიური, ნუმიზმატიკური და შუა საუკუნეების საგანძური

01 თებერვ. 2019 – 01 თებერვ. 2020

საქართველოს მუზეუმი

სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის არქეოლოგიური, ნუმიზმატიკური და შუა საუკუნეების საგანძურის გამოფენის ვირტუალური ტური