კავკასიის ბიომრავალფეროვნება

01 თებერვ. 2019 – 01 თებერვ. 2020

საქართველოს მუზეუმი

„კავკასიის ბიომრავალფეროვნება" - გამოფენის ვირტუალური ტური

სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, შოთა რუსთაველის გამზ. 3

გამოფენის შესახებ